piatok 2. júna 2017

V. Posedenie pri heligónke v Sobotišti


     Dňa 20.mája 2017 sa v kultúrnom dome v Sobotišti konalo V. Posedenie pri heligónke, ktoré zorganizovalo Občianske združenie Folklórna skupina Sobotište. Naše pozvanie prijali hráči na heligónku z okresov, Senica, Skalica, Myjava, Uherské  Hradište, Námestovo, Nitra, Nové Zámky, Hlohovec, Nové mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Žilina. Už po druhý krát sa prezentoval svojimi harmonikami ich výrobca Ing. Emil Jelínek z Kysuckého Nového mesta.
     Po úvodnom slove starostu obce a piesni v podaní OZ FS Sobotište sa postupne v dvoch blokoch predstavili samotní účinkujúci, ktorí vystúpili jednotlivo, alebo v zoskupeniach. Svojou hrou a majstrovstvom  potešili nejedného diváka, ktorý k nám zavítal. Prišli domáci fanúšikovia, ale hlavne cezpoľní. Posedenie sprevádzala výborná atmosféra, diváci spievali spoločne s muzikantmi, počas ich vystúpení a odmeňovali ich dlhým potleskom. V závere programu vystúpila ako hosť pána Ing. Emila Jelínka nová hudobná skupina HELIGONICA pod vedením Mariána Šišovského, ktorá momentálne žne obrovský úspech na hudobnej stanici TV Šláger.    
     Po skončení programu sa hralo, spievalo a tancovalo do neskorých hodín v priestoroch celého kultúrneho domu.
     Veríme, že chvíle strávené na tomto podujatí priniesli pozitívnu energiu a  nezabudnuteľný zážitok návštevníkom a potešili nejedno srdce, pretože ľudia, ktorí majú radi ľudové piesne umocnené hrou na heligónku si ich vždy radi vypočujú.
   Srdečná vďaka všetkým účinkujúcim, prajeme im veľa takýchto krásnych vystúpení a veľa skvelých poslucháčov. Už dnes sa tešíme na ďalší ročník!

OZ FS Sobotište


pondelok 14. novembra 2016

13. ročník Seminára o ľudovej piesni

Spolok hudobného folklóru pri SHÚ a Záhorské múzeum v Skalici Vás pozývajú na Seminár o ľudovej piesni 2016, ktorý sa uskutoční v malej sále Domu kultúry v Skalici v sobotu 19. novembra 2016 od 10.00 hod. 

Podujatie je koncipované ako každoročne organizovaný odborný seminár určený členom Spolku hudobného folklóru a ďalším odborníkom, metodikom, pedagógom a aktívnym folklórnym interpretom. Jeho dramaturgiu tvoria príspevky vopred vybraných znalcov v tejto oblasti a diskusia, ďalej sprievodné podujatia, obsahom súvisiace so zameraním seminára.
Ústrednou témou seminára v roku 2016 bude edičná činnosť a problémy publikačného spracovania piesňovej tradície a inštrumentálnej interpretácie piesňového materiálu v oblasti západného Slovenska, Záhoria a slovensko-moravského pomedzia. Ďalšou z tém budú otázky spojené so spôsobom uchovávania ľudovej hudobnej kultúry v múzeách a o jej šírení, propagácii či scénickom spracovaní hudobného folklóru. Podujatie je z hľadiska zvolených tém i spätnej väzby a aplikovateľnosti prezentovaných dát mimoriadne aktuálne.
Autori príspevkov: Ondrej Demo, Stanislav Dúžek, Jana Ambrózová, Kateřina Kovaříková, Lucie Uhlíková, František Šalé, Stanislav Grich, Helena Jurasovová-Blahová, Jozef Lehocký, Peter Obuch, Peter Michalovič.

štvrtok 23. júna 2016

4. Posedenie pri heligónke v Sobotišti


     Po ročnej prestávke sme sa opäť stretli 11. júna 2016  v kultúrnom dome v Sobotišti na IV. Posedení pri heligónke, ktoré zorganizovalo Občianske združenie Folklórna skupina Sobotište.
Naše pozvanie prijali hráči na heligónku z okresov, Senica, Skalica, Myjava, Uherské Hradište.  Na tomto podujatí sa prezentoval výrobca harmoník Ing.Emil Jelínek z Kysuckého Nového Mesta. Premiéru mala jeho najnovšia heligónka s MIDI LIMEX systémom  v ktorom je nahratých asi  200 rôznych  hudobných nástrojov.
     Po úvodnom slove starostu obce a piesni v podaní OZ FS Sobotište sa postupne predstavili samotní účinkujúci , ktorí vystúpili jednotlivo, alebo v zoskupeniach. Svojou hrou a majstrovstvom  potešili nejedného diváka, ktorý k nám zavítal. Prišli domáci fanúšikovia, ale hlavne cezpoľní.
     Posedenie sprevádzala výborná atmosféra, diváci spievali spoločne s muzikantmi, počas ich vystúpení a odmeňovali ich dlhým potleskom.
     V závere programu pozdravil všetkých Ing .Emil Jelínek, výrobca heligóniek z Kysuckého Nového Mesta, ktorého otec je rodák zo Sobotišťa.
     Hru na jeho nástroje predviedli Ing.Martin Čerňanský zo Žiliny, Juraj Kvočka z Krasňan  a Marián Šišovský z Trenčína.
     Po skončení programu sa hralo, spievalo a tancovalo do neskorých hodín.
Veríme, že chvíle strávené na tomto podujatí priniesli nezabudnuteľný zážitok návštevníkom a potešili nejedno srdce, pretože ľudia, ktorí majú radi ľudové piesne umocnené hrou na heligónku si ich vždy radi vypočujú.

     Srdečná vďaka všetkým účinkujúcim, prajeme im veľa takýchto krásnych vystúpení a veľa skvelých poslucháčov.
Už dnes sa tešíme na ďalší ročník!

OZ FS Sobotište
Foto: Ľubica K. Melišová
štvrtok 25. februára 2016

Kniha Peťu Michaloviča - ĽUDOVÁ NÁSTROJOVÁ HUDBA NA ZÁHORÍ

  Všetkým priaznovcom muziky, dávame do pozornosti novú knihu "ĽUDOVÁ NÁSTROJOVÁ HUDBA NA ZÁHORÍ – Jej štýlové vrstvy a typy nástrojových zoskupení".
    Autor sa na 171 stranách podrobnejšie zaoberá ľudovou hudbou v záhorskom regióne s dôrazom na jej inštrumentálnu podobu.
   V ôsmych kapitolách členených sčasti chronologicky, ale najmä so zameraním na jednotlivé hudobné nástroje a ich zoskupenia, sa venuje herným štýlom, repertoárom a najmä konkrétnym mapovaním muzikantských osobností v jednotlivých obciach Záhoria.
   Jednu z kapitol autor venoval heligónke a harmonike. Jednak ako sólovému nástroju v ľudovej hudbe, ale aj heligónke v rôznych nástrojových zoskupeniach. Zaujímavé čítanie o tomto nástroji je vďaka dlhoročnému terénnemu výskumu autora popretkávané množstvom faktov, mien miestnych heligonkárov, kapiel a opisov štýlu ich hry.
    Kniha obsahuje veľa hodnotných informácií o typoch a ladeniach heligóniek používaných minulosti, o heligónke ako neodmysliteľnej súčasti najrôznejších životných a spoločenských udalostí. Čitateľ sa tak vráti o storočie späť, do doby keď  bežne heligónka hrávala na svadbe trebárs s husľami, trúbkou a saxofónom. Tí skôr narodení si zaspomínajú na výborných muzikantov, ktorých poznali osobne alebo z rozprávania.     
     Prvá prezentácia knihy sa uskutočnila v Záhorskom múzeu v Skalici 18.2.2016. Ďalšie prezentácie sú naplánované na 3.3. o 17.00 v Galérii Jána Mudrocha v Senici a 22.3. o 17.00 v UĽUV Bratislave.


Video so súhlasom TV Skalica

nedeľa 27. septembra 2015

Na Rozsutci po šiesty krát.

Tohtoročného tradičného výstupu na Veľký Rozsutec, ktorý organizuje náš kamarát Laco Rybár z Martina sa minulý víkend  poprvýkrát zúčastnili aj naši členovia Dominik Stašek a Tomáš Polák. Účastníci akcie absolvovali výstup a zostup s prevýšením vyše 1000 metrov a dĺžkou spolu takmer 21 kilometrov so začiatkom pri penzióne Diery krátko po pol deviatej.  Po návrate, po vyše ôsmych hodinách, sme v príjemnej atmosfére koliby spolu s kamarátmi pomuzicírovali.
Ďakujeme organizátorom za pozvanie a tešíme sa na budúci rok. 

Vlado Michálek


pondelok 13. júla 2015

Gratulujeme k životnému jubileu.   V sobotu 11. júla 2015 oslávil svoje 80. narodeniny pán Mgr. Pavol Grimm.
   Je zakladateľom Klubu priateľov heligónky v Senici, kde bol do minulého roka aj jeho vedúcim. V sučasnosti je členom zoskupenia Senická heligónka. 

   Pri príležitosti jeho životného jubilea mu jeho manželka s rodinou venovala nádhernú heligónku, ktorú pre túto príležitosť vyrobil Tomáš Polák za odbornej pomoci Eligiusa Štepanovského. 

   V mene klubu oslávencovi želáme pevné zdravie a ešte veľa pekných chvíľ s heligonkou. 

utorok 7. júla 2015

Cena z Hlohovca

Cenu primátora mesta Hlohovec si zo 6. ročníka podujatia Šulekovská harmonika, ktoré sa konalo 27. júna v miestnej časti Šulekovo, priniesla senická heligónkarka Anna Celleryová, členka Klubu priateľov heligónky pri MsKS Senica. 
Nerozhodovala porota, ale diváci, ktorí najväčším potleskom  odmenili práve našu reprezentantku, a to jej zaručilo zisk  putovného pohára primátora Hlohovca. Na podujatí vystúpilo 22 účinkujúcich, pani  Celleryová bola jednou z dvoch reprezentantov Záhoria. 

nedeľa 30. novembra 2014

Stretnutie v Holíči po novom ...

Novú formu muzicírovania si odskúšali účastníci verejného otvoreného stretnutia nielen heligonkárov, ktoré sa uskutočnilo v sobotu v reštaurácii na Špici v Holíči. Okrem členov klubu zahrali a zaspievali spevácka skupina Valša, ľudová hudba Šibénka a kamaráti heligonkári z Dežeríc, Borského Mikuláša, Skalice a Popudín. V priateľskej atmosfére bez ozvučenia a bez pódia sa postupne muzikanti a speváci predviedli individuálne a potom už pokračovala spoločná voľná zábava. Všetci sme sa zhodli, že akcia sa vydarila a stretnutie si zopakujeme aj na inom mieste. 
Do skorého videnia, priatelia!piatok 5. septembra 2014

Predhodové posedenie pri heligónke v Kunove

Členovia Klubu priateľov heligónky pri MsKS v Senici pripravili 23.augusta v Spoločenskom dome v Kunove už v poradí 13. ročník tradičného Predhodové posedenie pri heligónke. Na podujatí sa predstavilo sólovou hrou i spevom 12 členov - heligónkarov zo Senice, Hlbokého, Prietrže, Holíča, Skalice, Borského sv. Jura a Radošoviec. 
Muzikanti si v úvode i závere podujatia spoločne zahrali, za výdatnej speváckej pomoci početného publika, niekoľko piesní a verejne poďakovali vedúcemu KPH Mgr. Pavlovi Grimmovi za doterajšiu organizátorskú prácu, metodicko - odbornú pomoc pri výuke hry na heligónku. O výborné občerstvenie sa postaralo Poľovné združenie Vinohrady Kunov. 
Záver vydareného podujatia patril známemu hudobnému zoskupeniu Senická heligónka, ktorá hrala i do tanca.